KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC AVE GROUP

Là một doanh nghiệp trẻ, ra đời trên quê hương Nghệ Tĩnh, hơn ai hết AVE Group hiểu sâu sắc rằng: Con người chính là tài sản quý nhất của doanh nghiệp start-up. Chính vì vây, AVE Group luôn khao khát được tập hợp những đội ngũ nhân sự cùng chung chí hướng, có đam mê và chuyên môn cùng phát triển bền vững. Tạo nên một tập thể mạnh cùng nhau chinh phục những thử thách và tạo ra giá trị góp phần phát triển cho quê hương.

Và với hệ giá trị cốt lõi gồm “Chủ động – Tích cực – Biết ơn”, AVE GROUP đã thành công xây dựng một môi trường làm việc mang lại nhiều trải nghiệm khác biệt. Ở đó, nhân viên được tạo điều kiện để gắn kết, thỏa sức thể hiện giá trị và tài năng.Tầm nhìn chiến lược phát triển nhân sự bền vững và tích cực, AVE GROUP đang cho thấy những nỗ lực rất lớn trong việc tạo dựng một môi trường ngày càng tốt hơn cho cả khách hàng và nhân viên, qua đó thể hiện tầm nhìn phát triển nhân sự của công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *