Bản tin AVE số 4/2022: Xây dựng thương hiệu cá nhân trong bán hàng

Thương hiệu cá nhân là tổng hợp những gì ở bản thân mà bạn lựa chọn trình bày cho thế giới thấy. Nói một cách đơn giản, thương hiệu cá nhân bao gồm tất cả những gì mọi người đánh giá ở bạn: Ngoại hình, tính cách, nghề nghiệp, thái độ sống, các giá trị đóng góp cho xã hội… Có thể, bạn từng thất bại trong quá trình làm việc nhưng đừng nản lòng. Bởi cách bạn phản ứng lại với thất bại sẽ quyết định sự bền vững của thương hiệu cá nhân của bạn.

Trong bản tin AVE số này, cùng chia sẻ về chủ đề “Làm thế nào để xây dựng thương hiệu cá nhân trong bán hàng ?”

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *